Zelena zona

Pogledaj video

Kakvu travu najviše vole biljojedi?

Svežu! I upravo takvom će je održati inovacija koja omogućava proizvodnju trave u kontrolisanim uslovima, što će pomoći farmerima da kvalitetno hrane stoku tokom cele godine.

Suština projekta

Proizvodnja trave kao dodatak u ishrani stoke i živine u zatvorenoj prostoriji pri kontrolisanim uslovima tokom cele godine, odnosno mogućnost da farmeri uzgojem trave u jednoj prostoriji budu u prilici da obezbede svežu hranu čak i u zimskom periodu.

Koju potrebu ova inovacija rešava?

Cilj je da se sa klasičnog načina uzgoja žitarica na otvorenom prostoru pri kojem postoje rizici vremenskih nepogoda, a koje prate težak i obiman fizički rad, pređe na novi način uzgoja žitarica u zatvorenom prostoru uz kontrolu neophodnih uslova za rast.
Potreba za velikom površinom obradivog zemljišta se u ovom slučaju poništava jer se police slažu vertikalno naviše tako da se iskoristi celokupna zapremina prostorije.
Novim načinom bi svakog dana bila obezbeđena sveža hrana uz daleko manji uloženi trud, a ujedno bi i farmeri imali više vremena da posvete svojoj porodici.

 

Šta te je motivisalo da razviješ inovaciju?

Moja porodica ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Zbog prošlogodišnje suše prinos sa njiva je bio nedovoljan da prehranimo sva grla stoke, te smo bili prinuđeni da ih umanjimo. Zbog obima posla oko pripreme hrane i neizvesnosti prinosa, počeo sam da istražujem kako bi ceo proces pripreme hrane mogao da se olakša.

Inovacija u tezama

 • ušteda vode i do 30%
 • ušteda zemljišta
 • ušteda vremena
 • sveža hrana i u zimskom periodu
 • veće hranljive vrednosti nego kod klasičnog uzgoja
  (kalorijse dvostruko, a proteinske trostruko)
 • nema upotrebe pesticida – nema štetnih uticaja na okolinu
 • grla su zdravija, brže napreduju, generacije koje ih nasleđuju su otpornije što je od značaja za farme bikova i zečeva
 • u zimskom periodu krave muzare proizvode više mleka, takođe i koke nosilje proizvode više jaja
 • smanjuje se korišćenje koncentrata u ishrani
 • ušteda suve hrane
 • sistem je automatizovan, jednostavan za korišćenje i održavanje

 

O inovatoru

Srđan Bušin, student Mašinskog fakulteta u Beogradu
Svoje obaveze ispunjavam predano, na vreme i odgovorno. Brzo učim i fleksibilan sam u nepredviđenim situacijama.

Glasajte za svoje favorite!

Projekat sa najviše glasova osvaja nagradu publike! Možete glasati jednom dnevno svakog dana do 30. maja.

Broj glasova 307
Inovaciju prijavljuje pojedinac

Srđan Bušin

Generatoru Fluo su se priključili mnogobrojni partneri koji podržavaju, promovišu i nagrađuju inovacije specijalnim nagradama :

I skoro 70 fakulteta i Univerziteta i studentskih organizacija!

Da biste glasali, prijavite se sa svojim Facebook nalogom: